Going. | Wystawa "Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski" - Muzeum Archeologiczne

Wystawa "Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski"

00:00 | Poniedziałek, 4 lutego 2013

Muzeum Archeologiczne

Sztuka

7 zł

7 zł

Wystawa prezentuje różne aspekty życia dawnych mieszkańców Małopolski, od człowieka neandertalskiego (70.000 lat temu) po mieszczan średniowiecznego Krakowa (700 lat temu). Składa się ona z kilku części: Człowiek i środowisko, Zdobywanie pożywienia, Strój i mieszkanie, Wymiana i handel, Obrządek pogrzebowy i sztuka oraz Historia muzeum. Tytuły dobrze odzwierciedlają treści prezentowane w kolejnych salach. We wszystkich częściach ekspozycji prezentacja obejmuje analogiczne odsłony czasowe. Jest to 12 cięć chronologicznych wyznaczających najważniejsze daty w rozwoju miejscowych społeczności. Wystawa jest przystępna dla widza i wprowadza go w świat dawno minionych epok.

W pierwszej części przedstawiono oryginalne zabytki, typowe dla różnych okresów chronologicznych, na tle zmieniających się elementów środowiska naturalnego ? można obejrzeć zielniki z charakterystycznymi roślinami i figurki zwierząt. Na mapach zaprezentowano pierwotny krajobraz i położenie stanowisk archeologicznych. W kolejnej części odtworzono narzędzia pracy i broń. Zaskakiwać może przeznaczenie niektórych, zrekonstruowanych przedmiotów, niepozornie prezentujących się w poprzedniej sali.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej