Going. | Wystawa "Bogowie starożytnego Egiptu" - Muzeum Archeologiczne

Wystawa "Bogowie starożytnego Egiptu"

00:00 | Poniedziałek, 4 lutego 2013

Muzeum Archeologiczne

Sztuka

7 zł

7 zł

Prace nad wystawą trwały od 1992 roku, kiedy to rozpoczęła się kosztowna konserwacja sarkofagów, kartonaży i tkanin koptyjskich. Całość zbiorów jest po konserwacji dzięki wydatnej pomocy specjalistów od drewna i kamienia z Wydziału konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Najcenniejszą i najbardziej efektowną część zbioru stanowią cztery sarkofagi pochodzące z wykopalisk w el-Gamhud, miejscowości położonej dwadzieścia km na południe od Medinet el-Fayum, po zachodniej stronie Nilu, prowadzonych w latach 1907-1908 przez Tadeusza Smoleńskiego, pierwszego polskiego egiptologa i koptologa. Jedna z trumien, w typie "brzuchatych" (belly coffins), odznaczająca się płaskim dnem i okazałym wypukłym wiekiem, należy do kapłanki Izydy imieniem Aset-iri-khet-es. Na jej mumii znajdował się cenny kartonaż, który w czasach starożytnych został poważnie uszkodzony. Obecnie, po konserwacji, umieszczony został w osobnej gablocie. Na spodzie sarkofagu znajduje się wizerunek stojącej Izydy-Hathor z zachowaną kolorystyką, który jest widoczny w lustrze zamontowanym w pewnej odległości od spodu skrzyni. Niewątpliwą atrakcję dla zwiedzających stanowią wielko-formatowe przeźrocza z wynikami interdyscyplinarnych badań wspomnianej mumii oraz rekonstrukcja przyżyciowego portretu Aset-iri-khet-es. Wyniki tych badań dostarczyły sensacyjnych informacji na temat śmierci, określiły jej kod genetyczny, grupę krwi, a nawet porę roku, podczas której zmarła. Prezentujemy także film z rozwijania mumii.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej