Going. | Wystawa "Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego" - Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Wystawa "Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego"

00:00 | Piątek, 8 marca 2013

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Sztuka

4 zł

4 zł

Wystawa funkcjonuje w Muzeum Geologicznym od 1994 roku. Ekspozycja ta, przygotowana według scenariusza prof. Ryszarda Gradzińskiego, została wykonana pod jego kierownictwem przez pracowników Ośrodka Badawczego i Muzeum.
Wystawa ma charakter popularno- naukowy i przygotowana jest dla zwiedzających dysponujących rozmaitą znajomością zagadnień geologicznych. Obszar, którego dotyczy wystawa obejmuje okolice Krakowa położone na północ od Karpat.
Wystawa składa się z 3 uzupełniających się części:
- stratygraficzno-litologicznej,
- paleontologicznej
- i z części poświęconej tektonice, rzeźbie i historii poznania budowy geologicznej obszaru.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej