Going. | Wystawa "Geologia Złóż" - Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej

Wystawa umieszczona w bocznych korytarzach na l piętrze gmachu głównego AGH. Rozpoczyna się od podania podstawowych definicji: złoże, systematyka i pozycja przestrzenna, ich powiązania genetyczne. Zwiedzanie wystawy ułatwia schemat rozmieszczenia poszczególnych działów:
1. "Złoża rud",
2. "Złoża ropy i gazu",
3. "Złoża węgli",
4. "Złoża surowców ilastych i krzemionkowych",
5. "Złoża surowców chemicznych".

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej