Going. | Wystawa "Geologia okolic Krakowa" - Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej

Wystawa eksponowana jest w korytarzu II piętra. Stanowią ją dwie gabloty połączone planszą. Wystawa autorstwa Prof. dr hab. J. Małeckiego przedstawia ważniejsze skały i skamieniałości z okolicy Krakowa oraz budowę geologiczną na schematycznej mapie. Okazy umieszczone w gablotach należą do typowych dla okresów geologicznych, z których pochodzą. Mamy tutaj eksponaty skał z podłoża regionu krakowskiego, aż po osady najmłodsze. Na uwagę zasługują okazy skamieniałości reprezentatywnych dla poszczególnych pięter geologicznych. W wystawie wykorzyslano okazy ze zbiorów Prof. dr hab. J. Małeckiego i Muzeum Geologicznego. Obok znajduje się wolnostojące gabloty, w których na półkach wystawione są jeżowce oraz gąbki jurajskie z okolicy Krakowa. Eksponaty te były podstawą do opracowania pracy doktorskiej mgr inż. Wiktorii Nastaj - "Jeżowce z osadów górnokredowych okolic Krakowa i ich znaczenie stratygraficzne" oraz stanowiły materiał do badań i licznych publikacji na temat gąbek autorstwa Prof. J. Małeckiego.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej