Going. | Wystawa "Surowce mineralne Polski" - Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej

Wystawa znajduje się w korytarzu na wysokim parterze. Ukazuje najważniejsze bogactwa naturalne południowej Polski, począwszy od Gór Świętokrzyskich, poprzez ich obrzeżenie, Wyżynę Lubelską, Zapadlisko Przedkarpackie, Karpaty, Region Śląsko-Krakowski, Sudety aż po Monoklinę Przedsudecką. Każdy z tych regionów posiada bogatą ilustrację w postaci skał i innych surowców mineralnych tam wydobywanych. Schematyczne mapy geologiczne z zaznaczonymi miejscami ich wystepowania pozwalają na szybkie zorientowanie się co do zasobności surowcowej danego regionu oraz umożliwiają zapoznanie się z jego ogólną budową geologiczną.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej