Going. | Wystawa "Paleontologia" - Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej

Wystawa poświęcona paleontologii to 32 gabloty znajdujące się wokół holu na krużgankach II pietra. Wystawę otwarto z okazji jubileuszu 50-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w 1969 r. Autorem merytorycznym wystawy jest Prof. dr hab. Jerzy Małecki. W oszklonych, oświetlonych gablotach przedstawiono w formie plansz, fotogramów, rysunków i dużej ilości eksponatów dział geologii (biologii), którym jest paleontologia. Jest to nauka o świecie wymarłych roślin (paleobotanika) i zwierząt (paleozoologia). Paleontologia, w oparciu o skamieniałości, zajmuje się badaniem ewolucji świata organicznego. Skamieniałości to zachowane w skałach osadowych szczątki oraz przejawy życia organizmów roślinnych i zwierzęcych. Na wstępie pokazane są różne rodzaje skamielin oraz skamieniałe przejawy życia, takie jak ślady żerowania robaków, odchody (koprolity), ślady mieszkania, ślady ruchu organizmów dennych (hieroglify organiczne) i tropy gadów.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej