Going. | Wystawa "Geologia Dynamiczna" - Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej

Wystawa znajduje się w korytarzu na II piętra w gmachu głównym AGH. Ekspozycja wystawiona była w 17 gablotach. W latach 1952 - 1961 stanowiła część muzeum utworzonego z inicjatywy Prof. dr W. Goetla. Później przeniesiono ją na korytarz II piętra, gdzie pozostaje do dzisiaj. Zmieniono nieco jej formę i w 1971 roku wykonano modernizację, zapewniającą dobre oświetlenie. Na wystawę składały się opisy procesów geologicznych zilustrowane okazami ustawionymi na półkach.
Prezentowane są minerały skał magmowych, skały fazy hydrolermalno-pneumatolitycznej, skały plutoniczne z porwakami i skałami wylewnymi. Wśród skał piroklastycznych widzimy produkty współczesnej działalności wulkanicznej. Kolejne tematy to działalność geologiczna wiatru i lodowców z przykładami korozji, akumulacji eolitycznej, rysami polodowcowymi i produktami działalności glacjalnej i fluwioglacjalnej. Dużo miejsca poświęcono osadotwórczej działalności wód płynących, mórz, jezior i bagien. Pokazane są osady będące wynikiem tych procesów. Dwie gabloty poświęcone są działalności chemicznej wody, zilustrowane są takie procesy jak ługowanie skał, zasklepianie szczelin, sylifikacja (skrzemionkowanie), powstawanie buł i konkrecji, kukiełek, geod, pierścieni Lieseganga, szczotek i sekrecji. W 22 gablotach na 2 planszach i przy pomocy około 500 okazów zaprezentowano skały magmowe, osadowe, metamorficzne oraz podstawowe procesy sedymentacyjne.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej