Going. | Wystawa "Geologia Regionalna Polski" - Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej

Wystawa umieszczona jest na korytarzach II piętra. W pochyłych gablotach, pochodzących z 1919 r. wystawione są okazy skał z poszczególnych regionów Polski. Widzimy tutaj typy skał i główne surowce mineralne występujące w profilu geologicznym, od najstarszych do najmłodszych. Wszystkie okazy są opisane z podaniem ich nazwy, wieku i lokalizacji. Wszystkie okazy mają znormalizowaną wielkość i pochodzą w znacznej mierze ze zbiorów dr E. Panowa, który był jej głównym wykonawcą. Dębowe gabloty były wykorzystywane w Zakładzie Geologii Ogólnej i Paleontologii Akademii Górniczej, powstałym w 1920 r., którym kierował Prof. dr W. Goetel. Zastosowano podział regionalny, w którym wyróżniono (według oryginalnego nazewnictwa): Polskę Niżową, Lubelskie, Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie, Rejon Krakowsko-Śląski oraz Tatry i Pieniny, a w każdym z regionów podział stratygraficzny.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej