Going. | Wystawa "400 milionów lat historii roślin lądowych" - Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Ekspozycja muzealna przedstawia ewolucję świata roślinnego we wszystkich okresach geologicznych. Kolekcje muzealne obejmują m.in.:
- szlify i preparaty mikroskopowe z ery paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej
- pierwsze naczyniowe rośliny lądowe
- paprotniki okresu karbońskiego
- nagonasienne
- pierwsze okrytonasienne z kredy
- przedstawiciele flory trzeciorzędowej i czwartorzędowej
- skamieniałe drewna
- nomenklatoryczne rośliny kopalne.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej