Going. | Wystawa w Muzeum Spraw Wojskowych - Muzeum Spraw Wojskowych

Wystawa w Muzeum Spraw Wojskowych

00:00 | Środa, 1 stycznia 2014

Muzeum Spraw Wojskowych

Sztuka

b.d.

b.d.

Celem powstania Muzeum Spraw Wojskowych jest pokazanie i utrwalenie pamięci o żołnierzach-Polakach walczących w obcych mundurach, kiedy Polski nie było na mapach świata. Chcemy przypominać i upamiętniać prawdę o chwalebnych czynach polskich żołnierzy, walczących o niepodległość w wojnach w latach 1919-1921, a następnie zabezpieczających niepodległy byt Ojczyzny. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszych kręgów społecznych z wiedzą o osiągnięciach polskiego oręża i polskiej techniki militarnej. Stanie się to możliwe poprzez: gromadzenie zbiorów, przyciąganie prywatnych kolekcjonerów i rekonstrukcję wyposażenia. W forcie można poczuć atmosferę tamtych dni: wziąć do ręki karabin, założyć na głowę hełm wojskowy, odbyć marsz ćwiczebny z plecakiem zaś po ciężkim, żołnierskim dniu ułożyć się na prawdziwej wojskowej pryczy.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej