Going. | Zbiór starych druków i rękopisów - Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Zbiór starych druków i rękopisów

23:00 | Niedziela, 31 sierpnia 2014

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Sztuka

9 zł

9 zł

Zbiory starodruków zapoczątkowane zostały darem rodziny Czapskich ? ponad ośmiotysięczną biblioteką Emeryka Hutten-Czapskiego. Po włączeniu do niej kolekcji Chodkiewiczów, Heleny Dąbczańskiej, Edwarda Goldsteina, Feliksa Jasieńskiego, Wacława Lasockiego, Adolfa Sternschussa, Adama Wolańskiego i innych biblioteka starodruków liczy obecnie ponad 26 tysięcy pozycji i w całości została zaliczona do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Do zbioru biblioteki włączono także dzieła wydane w 1. połowie XIX wieku. Zgromadzono głównie polonika, pomnikowe prace dotyczące historii i prawodawstwa polskiego, dorobek nauki europejskiej z okresu XVI-XIX wieku, zwłaszcza prawa, teologii, nauk przyrodniczych.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej