Going. | Wystawa w Muzeum Czynu Zbrojnego - Muzeum Czynu Zbrojnego

Wystawa w Muzeum Czynu Zbrojnego

23:00 | Wtorek, 16 września 2014

Muzeum Czynu Zbrojnego

Sztuka

Free

Free

Muzeum Czynu Zbrojnego to unikatowe muzeum w Polsce, w którym zgromadzone są głównie osobiste pamiątki hutników, kombatantów walczących w Legionach Piłsudskiego, w Powstaniu Wielkopolskim, w Powstaniach Śląskich, w wojnie polsko-bolszewickiej, w wojnie 1939 roku. Lwia część pamiątek pochodzi od żołnierzy I i II Armii WP, więźniów obozów koncentracyjnych, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, partyzantów. Do najważniejszych eksponatów należą urny z prochami z ziemi pobranej z miejsc bitewnych II wojny światowej. W muzeum znajduje się 21 sztandarów, w tym sztandar Legionów Piłsudskiego, Powstańców Śląskich, więźniarki obozu Mathausen-Gusen, sybiracki sztandar-skarb państwa Szarejków. Są tu militaria: broń, dokumenty, mundury ze wszystkich formacji wojskowych XX wieku. Udało się sporządzić zapis zdjęciowy ludzi walczących o wolność Polski w XX wieku. Temu celowi poświęcona jest jedna z muzealnych sal. Wystawionych jest tam 480 pocztówkowych zdjęć. Dziś większość z nich jest już oznaczona czarnymi paskami, mówiącymi, iż wielu z nich odeszło na wieczną wartę. Muzeum dysponuje wieloma materiałami biograficznymi tych ludzi (od pewnego czasu np. wydawane są tzw. "ZESZYTY HISTORYCZNE" poświęcone ludziom walczącym o niepodległość Polski na różnych frontach i wydarzeniom wojennym).

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej