Going. | Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Józef Piłsudski w X Pawilonie - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - oddział Muzeum Niepodległości

Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Józef Piłsudski w X Pawilonie

00:00 | Środa, 2 stycznia 2013

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - oddział Muzeum Niepodległości

Sztuka

Free

Free

Zorganizowana w zrekonstruowanych wnętrzach więziennych ukazuje na tle dziejów obiektu historię zmagań Polaków o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne w epoce zaborów poprzez przedstawienie sylwetek więzionych tu osób oraz wydarzeń i organizacji, w których działali, poczynając od spisków niepodległościowych z lat 1830-tych aż do odzyskania niepodległości w 1918 r. Składają się na nią akta carskich władz represyjnych: dokumenty więzienne, śledcze i sądowe, prasa i druki ulotne poszczególnych organizacji, fotografie czołowych więźniów, pozostałe po nich pamiątki osobiste, realia i dzieła sztuki oraz cele imienne wielu więzionych tu wybitnych Polaków. X Pawilon jako miejsce, w którym rozstrzygały się losy wielu późniejszych katorżników i zesłańców, eksponuje również martyrologię Polaków na Syberii w epoce zaborów, ukazaną m.in. w kolekcji prac malarza ? sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego, także więźnia X Pawilonu.

Józef Piłsudski w X Pawilonie (stanowiąca wyodrębnioną część powyższej ekspozycji).
Ukazuje fragment biografii J. Piłsudskiego wiążący się z X Pawilonem: jego pobyt tutaj, kiedy jako czołowy przywódca PPS i redaktor ?Robotnika? został tu osadzony wraz z żoną Marią 18 IV 1900 po wykryciu drukarni tego pisma w jego ówczesnym mieszkaniu w Łodzi. Dokumenty i fotografie ilustrują jego aresztowanie, pobyt w X Pawilonie, przebieg śledztwa, okoliczności związane z symulowaniem przezeń choroby psychicznej w celu wydostania się stąd, wreszcie przewiezienie go 15 XII t.r. na ?leczenie? do szpitala w Petersburgu i udaną stamtąd ucieczkę 14 V 1901.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej