Going. | Galeria Sztuki XX i XXI wieku - Muzeum Narodowe

Galeria Sztuki XX i XXI wieku

00:00 | Sobota, 19 stycznia 2013

Muzeum Narodowe

Sztuka

b.d.

b.d.

Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie udostępniona została publiczności 19 stycznia 2013 roku. To duże wydarzenie dla Muzeum, ale szczególnie ważne dla wszystkich, którzy się sztuką nowoczesną i współczesną interesują.

O atrakcyjności galerii decyduje obfitość zbiorów Muzeum oraz wybór prac i sposób ich prezentacji. Kolekcje sztuki nowoczesnej i współczesnej MNW należą do największych zbiorów tego rodzaju w Polsce. To jedyna w Warszawie wielka kolekcja sztuki ostatnich 112 lat, w której najwcześniejsze prace pochodzą z pierwszej dekady ubiegłego stulecia, najnowsze zaś powstały w 2012 roku.

Na powierzchni 700 m2 eksponowane są obrazy, rzeźby, grafiki i rysunki z lat 20. i 30., a także dzieła filmowe polskiej awangardy, fotografie, fotomontaże, wybrane prace z kręgu kultury niezależnej lat 80. oraz wideo i performance z ostatniego czterdziestolecia. Prezentujemy dzieła Witkacego, Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Katarzyny Kobro, Tamary Łempickiej, Marka Włodarskiego, Józefa Czapskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Edwarda Krasińskiego, Zbigniewa Warpechowskiego, Natalii Lach-Lachowicz, Józefa Robakowskiego, Łukasza Korolkiewicza, Zofii Kulik, Zbigniewa Libery, Wilhelma Sasnala, Katarzyny Kozyry, Jarosława Kozłowskiego i wielu innych twórców, niekiedy zapomnianych. Widzowie obejrzą też prace multimedialne i filmy autorstwa m.in. Themersonów, Natalii Lach-Lachowicz, Józefa Robakowskiego, Oskara Dawickiego.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej