Going. | Galeria Dawnego Malarstwa Europejskiego - Muzeum Narodowe

Galeria Dawnego Malarstwa Europejskiego

00:00 | Środa, 1 stycznia 2014

Muzeum Narodowe

Sztuka

b.d.

b.d.

W roku 150-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie opracowana została nowa prezentacja Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego. Inaczej niż dawniej, dzieła przedstawiane są obecnie nie według szkół narodowych, lecz w konfrontacji środowisk artystycznych Południa i Północy. Nowy układ odzwierciedla hierarchię gatunków stworzoną przez renesansową teorię sztuki oraz przybliża widzowi dawne funkcje obrazów. Zadaniem takiej ekspozycji jest ukazanie, dla jakich celów i dla jakich odbiorców tworzono dzieła sztuki. Umieszczone w galeriach teksty informacyjne objaśniają poszczególne sekcje ekspozycji.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej