Going. | Galeria Dawnego Portretu Staropolskiego i Europejskiego - Muzeum Narodowe

Galeria Dawnego Portretu Staropolskiego i Europejskiego

00:00 | Środa, 1 stycznia 2014

Muzeum Narodowe

Sztuka

b.d.

b.d.

Galeria Dawnego Portretu Staropolskiego i Europejskiego zainaugurowana została jako jeden z projektów nowej aranżacji Muzeum Narodowego w Warszawie w roku Jubileuszu 150-lecia jego istnienia. Galeria ukazuje bogaty wybór różnorodnych konterfektów, odzwierciedlających wielość społecznych, politycznych i prywatnych funkcji sztuki portretowej.

Ekspozycję otwiera reprezentacyjna sala monumentalnych wizerunków dworskich i arystokratycznych, które ilustrują typ portretu oficjalnego o genezie dworsko-monarszej. Zestawione tu zostały przykłady staropolskich i zachodnioeuropejskich portretów en pied, czyli ukazujących modela w statuarycznych pozach w całej postaci (to m.in. Kardynał Richelieu Philippe?a de Champaigne, Hrabia Johan Maurits van Nassau-Siegen Pietera Nasona oraz Hieronim Florian Radziwiłł i jego małżonka, Magdalena z Czapskich Radziwiłłowa Jakuba Wessela).

W sąsiadujących ze sobą gabinetach ukazane są konterfekty mniejsze w formacie, mniej oficjalne lub prywatne. W pierwszym zostały zestawione wczesne portrety włoskie z XVI-wiecznymi niemieckimi i niderlandzkimi ? przykłady portretu rodzinnego, mieszczańskiego wizerunku domowego, czy reprezentacyjnego portretu patrycjuszowskiego (np. Doża Lorenzo Giustiniani Gentile Belliniego, Mężczyzna w żółtym kaftanie Hansa Schäufeleina). W drugim gabinecie realistyczne portrety holenderskie i flamandzkie oddają nie tylko wygląd modela, ale i jego pozycję w obu społeczeństwach Niderlandów: mieszczańskich prowincjach Republiki na północy i dworsko-arystokratycznych rejonach Flandrii i Brabancji na południu (Maerten Soolmans z warsztatu Rembrandta, Portret artysty Lucasa Franchoys). Dalej przedstawiono różne formuły portretu staropolskiego i ich europejską genezę oraz portrety trumienne ? specyficznie polskie obrazy funeralne, używane w rytuale pogrzebowym.

Następny gabinet przybliża portret osiemnastowieczny: z jednej strony jako tradycyjny obraz prestiżu i władzy (np. Generał Bardo Bardi Magalotti Nicolasa de Largillierre?a), z drugiej ? jako przejaw dworskiego ideału rokokowej idylli, życia intymnego poza ceremoniałem dworu, jak to ukazuje francuski Portret damy z pieskiem i małpką Largillierre?a oraz Portret Anny ze Scypionów Szaniawskiej Marcella Bacciarellego, ze sfery polskiej kultury arystokratycznej.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej