Going. | Czas Przyszły Dokonany - CSW Zamek Ujazdowski

Wystawa stawia sobie za cel kwestionowanie naszej umiejętności mówienia o przyszłości we współczesnym świecie. "Czas przyszły dokonany" to właśnie forma gramatyczna opisująca wydarzenia i czynności, które zakończą się (albo nie) przed, po lub w określonym momencie przyszłości. Można go stosować również do przewidywania zdarzeń. To jedna z bardziej enigmatycznych form opisywania czasu. Z tej perspektywy prace tworzące wystawę odnoszą się do zagadnienia niepewnej przyszłości i tego co ją może tworzyć ? w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości. Przyszłość staje się konceptem, obiektem spekulacji i przewidywań, próbą wyjścia ze schematów myślenia, ale też odniesieniem dla współczesnych zmagań i myślenia o możliwościach i niemożliwościach.

Bogactwo pomysłów oddane jest w formie ich prezentacji. Artyści tworzący wystawę wykorzystują różnorodne media: film, fotografię, rzeźbę, malarstwo, instalacje, kolaże. Zapraszają tym samym widzów do twórczego podejścia do interpretacji przeszłości i myślenia o tym, co przed nami. Być może wspólne kreatywne działanie zmniejszy lęk przed niejasnym jutrem?

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej