Going. | Bursztyn ? od płynnej żywicy do sztuki zdobniczej - Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Bursztyn ? od płynnej żywicy do sztuki zdobniczej

00:00 | Czwartek, 1 stycznia 2015

Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Sztuka

5 zł

5 zł

"BURSZTYN ? OD PŁYNNEJ ŻYWICY DO SZTUKI ZDOBNICZEJ" jest już ósmą wystawą w sali zwyczajowo poświęconej bursztynowi. Każda kolejna wystawa stała w Muzeum Ziemi PAN udostępnia zwiedzającym nowo pozyskane okazy o możliwie coraz ciekawszych walorach naukowych i wystawienniczych. Aby przekazać widzowi zawsze aktualny stan wiedzy o bursztynie, koncepcje wszystkich wystaw zmieniane są w miarę uzyskiwania nowych wyników nieprzerwanie prowadzonych badań. Badania w Dziale Bursztynu, który uważany jest choćby tylko z uwagi na dostępność do bogatych materiałów badawczych za centrum badań bursztynu, prowadzone są we współpracy ze specjalistami z kraju i zagranicy.

Na wystawie znajdują się m.in. okazy prezentujące: genezę bursztynu i rekonstrukcję bursztynowego lasu, inkluzje zwierzęce i roślinne; surowiec ze złóż sambijskich (Rosja), ukraińskich (Ukraina), bitterfeldzkich (Niemcy) oraz z nagromadzeń wtórnych pobrzeża bałtyckiego. Pokazujemy gdzie tworzyły się złoża paleogeńskie przed co najmniej 40 milionami lat, następnie przemieszczenie i rozprzestrzenienie bursztynu na obszarze Polski w ostatnim milionie lat w plejstocenie i holocenie. Po raz pierwszy pokazane są żywice kopalne różne od bursztynu bałtyckiego, w tym kopale. Drobne okazy tych żywic z całego świata, których w Polsce poza Muzeum Ziemi, zwiedzający w tak bogatym zestawie nigdzie nie znajdzie, pokazane są wraz z mapą ich rozprzestrzenienia. Największy okaz z tej kolekcji o masie 4780 g ? kopal z wyspy Borneo ? w formie nacieku prezentujemy w gablocie tytułowej, jako egzemplifikację płynnej żywicy.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej