Going. | Polska w przeszłości geologicznej: wysokie góry, gorące morza - Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

Polska w przeszłości geologicznej: wysokie góry, gorące morza

00:00 | Czwartek, 1 stycznia 2015

Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

Sztuka

b.d.

b.d.

W trzynastu gablotach zaprezentowano kluczowe epizody z przeszłości geologicznej Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Wystawa to także ponad 200 okazów minerałów, skał i skamieniałości, dokumentujących wszystkie przedstawione wydarzenia.

Uzupełnieniem ekspozycji jest propozycja wycieczki po najbardziej znanych zabytkach Poznania. Podczas spaceru można obejrzeć piękne kamienie dekoracyjne wykorzystane w zabytkach w celach ozdobnych, poszukać znajdujących się w nich licznych skamieniałości, a także dowiedzieć się, jak powstały te skały i co mówią nam one o najdalszej przeszłości naszego kraju.

Wystawa jest częścią projektu popularyzującego wiedzę o przeszłości geologicznej Polski, wykorzystującego skamieniałości widoczne w kamieniu dekoracyjnym w zabytkach Poznania.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej