Going. | Ekspozycja stała w Muzeum Historii Miasta Poznania - Muzeum Historii Miasta Poznania

Ekspozycja stała w Muzeum Historii Miasta Poznania

00:00 | Czwartek, 1 stycznia 2015

Muzeum Historii Miasta Poznania

Sztuka

b.d.

b.d.

Zbiory Muzeum Historii Miasta Poznania liczą ponad 25 tysięcy obiektów. Dokumentują one dzieje miasta od średniowiecza do współczesności. Największą grupę stanowią fotografie osób i widoków Poznania z XIX i XX wieku. Dużą wartość ikonograficzną posiadają grafiki, rysunki, obrazy oraz pocztówki przedstawiające fragmenty miasta i wizerunki zasłużonych postaci. W tej grupie znajdują się także plany miasta i regionu.
Jednym z największych w Polsce jest zbiór obiektów związanych z historią bractw strzeleckich, m. in. dokumenty, trofea, odznaczenia, puchary. Muzeum gromadzi również wyroby przemysłowe i rzemieślnicze (np. kraty, butelki poznańskich wytwórni, pralki, misy), obrazujące życie codzienne mieszkańców oraz fragmenty kamieniarki miejskiej zabudowy.

Cennym zespołem jest zbiór aparatów i sprzętu fotograficznego oraz zespół (liczący kilka tysięcy negatywów) poznańskiego fotografa Jerzego Unierzyskiego pokazujący Poznań w 2. połowie XX wieku.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej