Going. | Martin Buber – Filozofia Dialogu - Nowohuckie Centrum Kultury

Martin Buber – Filozofia Dialogu

18:00 | Czwartek, 17 listopada 2016

Nowohuckie Centrum Kultury

Spotkanie

Free

Free

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro.

Wykład przybliża sylwetkę Martina Bubera, jednego z najbardziej znanych filozofów dialogu, austriackiego filozofa i religioznawcy pochodzenia żydowskiego. Wychowany w tradycji ortodoksyjnego judaizmu, Buber był otwarty na kulturę i filozofię europejską. Zdobył gruntowne wykształcenie z dziedziny filozofii, historii sztuki, studiował też germanistykę i religioznawstwo na uniwersytetach w Wiedniu, Berlinie, Monachium, i Lipsku.
Według Bubera konieczna jest synteza europejskiej kultury i najbardziej żywych i uniwersalnych wątków religijnej tradycji judaizmu, które zawiera w sobie chasydyzm. Jego studia nad tradycją żydowską zaowocowały wydaniem Opowieści Chasydów. Książka przyniosła mu wielką popularność, ale też wywołała burzę protestów ze strony samych chasydów jak i judaistów. Zarzucano mu, że fałszuje chasydyzm przedkładając indywidualne rozstrzygnięcia moralne nad Prawo.
Filozofia dialogu Bubera czerpie z tradycji chasydyzmu, oparta jest na dialogicznej relacji człowieka z Bogiem. Według Bubera człowiek powinien odpowiadać na wezwanie Boga według własnego głosu wewnętrznego (objawienia), gdyż to on, a nie anonimowy prawodawca, ponosi odpowiedzialność za powierzony mu kawałek świata, on też musi odpowiedzieć na sytuacje przez które przemawia do niego Bóg.
Przedmiotem wykładu będzie filozofia dialogu Martina Bubera oraz jego wkład w rozwój europejskiej antropologii filozoficznej, z której czerpali inni filozofowie, m.in. Józef Tischner.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej