Going. | Razem w przyszłość - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Fundacja Bęc Zmiana oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na wykłady RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ, których tematem są kibuce - wielkie doświadczenie wspólnotowe izraelskiego społeczeństwa.

Na terenie Izraela w 275 kibucach mieszka dziś 143 tys. osób co uznawane jest za historyczny rekord. Co jest powodem tak dużej potrzeby powrotu do wspólnoty, nawet w sytuacji kiedy pierwotna idea kibucu uległa rozmyciu w neoliberalizmie? Jaką rolę odgrywa architektura w kształtowaniu relacji społecznych i jak bardzo może wpływać na proces formowania się relacji wspólnotowych?

Seria wykładów nie będzie faktograficzną prezentacją tradycyjnych izraelskich osad rolniczych a skupi się na relacji jaka powstaje pomiędzy architekturą i społeczeństwem.

Godzina 18:00
Konrad Pustoła, Mikołaj Grospierre
Architektura kibuców dziś

W części pierwszej spotkania artyści przedstawią wyniki swojego badania wizualnego zgromadzonego w trakcie podróży do Izraela. Opowiedzą o historii wybranych realizacji architektonicznych oraz o możliwych scenariuszach rozwoju idei kształtowania postaw społecznych przez architekturę na przykładzie najnowszych przykładów projektowania przestrzeni wspólnych.

Godzina 18:30
Stowarzyszenie im. Szymona An-skiego
Między starym a nowym światem

W latach 20. oraz 30. młodzież żydowska chcąca wyjechać do Palestyny, często decydowała się na dłuższy pobyt w ośrodkach przygotowawczych na terenie m.in. Polski. Niektóre z owych ośrodków nie były jednak tylko miejscami przejściowymi, lecz jeszcze tutaj, w Europie, stawały się prawdziwymi, wzorcowymi kibucami, w których wcielano idee wspólnej pracy i nowego ładu społecznego.

Członkowie stowarzyszenia opowiedzą o jednym z najbardziej znanych kibuców europejskich mieszczącym się na obrzeżach Warszawy - kibucu Grochów.

Godzina 19:00
Yuval Yasky
Kibuc: Architektura bez precedensu

Na wykładzie zostanie przedstawiony fenomen kibucu, który mimo licznych transformacji nie przestaje fascynować. Choć od założenia pierwszego kibucu minęły 104 lata i okres świetności kibuce mają już za sobą, to temat ten jest wciąż żywy i budzący kontrowersje. O kibucu często mawia się, że to eksperyment społeczny, polityczny i kulturowy. Jakie są jego korzenie, jaka ideologia stoi za nimi? Czy społeczne i polityczne wzorce, ambicje kulturowe, konsekwencje architektoniczne i artystyczne związane z kibucem mogły się spełnić gdzieś indziej, niż w Izraelu?

Yuval Yaski - architekt, kurator, dziekan wydziału architektury BezalelAcademy of Arts and Design w Jerozolimie, przedstawi ewolucję architektury kibucowej, aż do upadku kibuców w ostatniej dekadzie XX wieku. Zaprezentuje projekty wybranych architektów, imigrantów z Europy środkowo-wschodniej i opisze związki pomiędzy społecznym eksperymentem, a koncepcjami architektonicznymi, które miały mu służyć. Opowie też o współczesnym odrodzeniu kibuców jako jednej z opcji alternatywnego stylu życia dla młodych Izraelczyków.

Prowadzenie spotkań: Bogna Świątkowska

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej