Going. | Polski street art czy street art w Polsce? - Plażowa

Polski street art czy street art w Polsce?

20:00 | Poniedziałek, 7 lipca 2014

Plażowa

Spotkanie

Free

Free

Street art jest dziś, jeśli nie jednym z najważniejszych, to z pewnością jednym z najmodniejszych kierunków w sztuce. Popularność na świecie zawdzięcza w dużym stopniu rozgłosowi, jaki towarzyszy działaniom najgłośniejszego z ulicznych artystów, Brytyjczyka Banksy'ego.

Popularność street artu można zaobserwować także w Polsce. We wszystkich większych miastach organizowane są festiwale twórczości ulicznej, ukazują się albumy i publikacje książkowe, w mediach regularnie pojawiają się artykuły i informacje, w internecie funkcjonują dziesiątki tematycznych stron, blogów i portali. Jednak nadal w przypadku tematyki street artu panuje potężny bałagan pojęciowy. Określenia takie jak street art, urban art, sztuka publiczna, sztuka uliczna, muralizm i graffiti używane są wymiennie. Wiele nieporozumień związanych jest także z genezą gatunku, którą najczęściej wiąże się z amerykańskim graffiti i działalnością wspomnianego już wcześniej Banksy'ego.

Wykład "Polski street art czy street art w Polsce?" stara się wyprostować te splątane ścieżki. Wprowadza ład pojęciowy, pomaga w rozróżnieniu i klasyfikacji zjawisk w obrębie twórczości ulicznej, ale przede wszystkim poszukuje historycznych korzeni tej dziedziny sztuki w Polsce.

Niewiele osób zdaje sobie bowiem sprawę, że w naszym kraju działania, które dziś określilibyśmy jako "street artowe", realizowane były na ulicach miast już kilkadziesiąt lat temu, zupełnie niezależnie od podobnych zjawisk na Zachodzie, a często nawet wcześniej od nich. W trakcie wykładu następuje próba oddzielenia tego, co polskie, od tego, co "importowane" w obszarze dzisiejszej twórczości ulicznej.

Wykład ilustruje blisko 200 zdjęć, przybliżających graffiti walczące z lat okupacji i okresu pierwszej Solidarności, muralizm z lat odbudowy kraju, uliczne działania artystów neoawangardowych z lat 60. i 70., murale reklamowe z lat 70., działania Pomarańczowej Alternatywy i graffiti szablonowe z lat 80., aż po zalew graffiti amerykańskiego w latach '90 i street art współczesny.

Marcin Rutkiewicz - rocznik 1966, prezes Fundacji Sztuki Zewnętrznej. Razem z Elżbietą Dymną wydał trzy albumy "Polski outdoor", "Polski street art" i "Między anarchią a galerią", natomiast z Tomaszem Sikorskim napisał książkę "Graffiti w Polsce 1940-2010". Współtwórca i kurator galerii Forty Forty na Fortach Bema w Warszawie, członek Rady Programowej Biennale Plakatu.

Impreza towarzysząca festiwalu Street Art Doping 2014

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej