Going. | Kibuc na Grochowie - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Przed wojną, młodzież żydowska, która chciała wyjechać do Palestyny, często decydowała się na dłuższy pobyt w ośrodku przygotowawczym na terenie Polski. Niektóre z owych ośrodków nie były jednak tylko miejscami przejściowymi, lecz jeszcze tutaj, w Europie, stawały się prawdziwymi wzorcowymi kibucami, w których wcielano idee wspólnej pracy i nowego ładu społecznego.

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego od 2013 roku popularyzują wiedzę o najbardziej znanym z nich ? mieszczącym się na obrzeżach Warszawy kibucu Grochów.

Spotkanie poprowadzą:

Agata Maksimowska ? antropolożka i psycholożka. Przewodnicząca Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego. Wcześniej pracowała między innymi w Forum Dialogu Między Narodami i Muzeum Historii Żydów Polskich. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Brama Grodzka-Teatr NN przy projekcie "Shtetl Routes". Przygotowuje pracę doktorską z antropologii poświęconą tożsamości Żydów z Birobidżanu.

Mania Cieśla - historyczka zawodowo zajmująca się badaniem nad epoką wczesnonowożytną. Członkini Stowarzyszenia in. Szymona An-skiego, koordynatorka projektu Kibuc Grochów.

Cykl działań ?Wielokulturowa Warszawa? realizowany jest w ramach projektu ?Żydowskie dziedzictwo kulturowe?, komponent ?Oblicza różnorodności?.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej