Going. | Noc Muzeów W Buw - Ogrody BUW

Noc Muzeów W Buw

19:00 | Sobota, 14 maja 2016

Ogrody BUW

Inne

Free

Free

P R O G R A M :
- Historia fikcji. Fikcja historii ? prezentacja obiektów z kolekcji historycznych, artystycznych i specjalnych z Gabinetów Zbiorów Specjalnych
- Między bibliofilstwem a księgołapstwem ? pokaz książki zabranej, smykniętej i suprymowanej ze zbiorów Gabinetu Starych Druków
- Sztuka fikcji ? pokaz obiektów ze zbiorów Gabinetu Rycin
- Organizacje masońskie i towarzystwa tajne ? pokaz obiektów ze zbiorów Gabinetu Rękopisów
- Wieczór autorski z prof. Tadeuszem Cegielskim ? autorem historycznego kryminału Głowa. Opowieść nocy zimowej (pod Wielkim Świetlikiem) ? godz. 2017
- Połącz fakty, wykryj fikcję! ? gra terenowa w BUW z elementami historii prawdziwej i nie
- Skrót treści ? okładki książek. Michał Batory, wydawnictwo Drzewo Babel ? 20 lat współpracy ? wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (do 18 maja 2016 r.)
- 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Zwiedzanie Japońskiego Tradycyjnego Pawilonu Herbacianego chashitsu Kaian (II piętro)

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej