Going. | Wystawa "Szyldy I Skrzynki Pocztowe" - Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Na wystawie są prezentowane polskie i zagraniczne szyldy i skrzynki pocztowe od 2. pol. XVIII w. do końca XX w. Wśród nich jest najstarszy zachowany polski szyld pocztowy pochodzący ze stacji przeprzęgowej w Słonimiu z czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W ekspozycji znajdują się również szyldy i skrzynki z zaboru rosyjskiego, pruskiego i austriackiego oraz z międzywojnia, w tym rosyjska skrzynka przemalowana na polską w 1918 r., a także pierwsza automatyczna polska skrzynka na listy Syrena z 1924 r. Szczególne miejsce zajmują skrzynki pocztowe z powstania warszawskiego.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej