Going. | Wystawa "Polskie Znaczki Pocztowe" - Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Ekspozycja stanowi przegląd polskich znaczków pocztowych. Zbudowana w układzie chronologicznym jest systematycznie powiększana o aktualne emisje Poczty Polskiej. Otwiera ją pierwszy polski znaczek pocztowy, tzw. ?Polska 1?, wydany w 1860 r. przez autonomiczne władze Królestwa Polskiego. Następne emisje to polskie znaczki pocztowe, które weszły do użytku w niepodległej Polsce 27 stycznia 1919 r. i za wyjątkiem okresu II wojny światowej są wydawane do dzisiaj. Drukowane różnymi technikami, na papierze lub jedwabiu, swoją tematyką propagują wiedzę z różnych dziedzin życia człowieka.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej