Going. | Architektoniczne Rzemiosło Artystyczne Od Xii Do Xx Wieku - Muzeum Architektury we Wrocławiu

Architektoniczne Rzemiosło Artystyczne Od Xii Do Xx Wieku

00:00 | Czwartek, 9 maja 2013

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Sztuka

b.d.

b.d.

Architektura to nie tylko zewnętrzna bryła budowli i ograniczona przez nią wewnętrzna przestrzeń. To również detale, elementy wystroju elewacji i trwałego wyposażenia wnętrz, które nadają budowlom charakter stylowy. Te właśnie dzieła szeroko rozumianego architektonicznego rzemiosła artystycznego są przedmiotem niniejszej wystawy.

Prezentowane tu eksponaty świadczą o talencie dawnych artystów, rzemieślników oraz projektantów przemysłowych. Na wystawie można obejrzeć wytwory szklarstwa i witrażownictwa, kaflarstwa i sztukatorstwa, rzemiosł kowalskich i ślusarskich, odlewnictwa, wyroby stolarskie i kamieniarskie, a także drewniane stropy i malarstwo plafonowe. Chronologiczny układ eksponatów pozwala prześledzić różnorodność form i przemiany stylowe zachodzące przez wieki, od wczesnego średniowiecza aż do 1 połowy XX w. Obiekty pochodzą nie tylko z terenu Śląska, ale także z innych regionów Polski i Europy. Trzon wystawy stanowią zbiory Muzeum Architektury, wzbogacone o eksponaty z wrocławskich muzeów - Narodowego i Archeologicznego oraz z Katedry Archeologii UWr.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej