Going. | Sztuka Wrocławia 1850-1945 - Muzeum Historyczne - Pałac Królewski - Oddział Muzeum Miejskiego

Ekspozycja, na przykładzie dzieł artystów związanych z Wrocławiem, ukazuje ponad 100 lat twórczego rozwoju wrocławskich szkół plastycznych oraz prywatnych pracowni malarskich i rzeźbiarskich. Niektóre zebrane w kolekcji obrazy to prace twórców wybitnych, indywidualności znanych w Europie, a więc znacznie wykraczających poza lokalny krąg sztuki śląskiej. Znajdziemy tu tak ważne dla sztuki niemieckiej przełomu wieków nazwiska jak: Max Wislicenus, Eugen Spiro, Ludwig Meidner czy Adolf Dressler. Pod względem tematyki dominują dwie grupy ? pejzaż górski związany z dolnośląskimi masywami gór oraz widoki miejskie. Mniej jest portretów, martwych natur czy scen rodzajowych. Stylistyka dzieł oscyluje wokół nurtów postromantycznych, ekspresjonistycznych oraz secesyjnych. Prezentowana kolekcja malarstwa wrocławskiego z przełomu XIX i XX wieku to efekt konsekwentnej polityki wzbogacanie zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia. Muzealny zbiór uzupełniają depozyty i wypożyczenie, głównie z zagranicy, dlatego też część prac prezentowana jest w Polsce po raz pierwszy.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej