Going. | Wystawa "Archiwum Jerzego Ludwińskiego" - Muzeum Współczesne Wrocław

Wystawa "Archiwum Jerzego Ludwińskiego"

00:00 | Wtorek, 24 września 2013

Muzeum Współczesne Wrocław

Sztuka

b.d.

b.d.

Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław to stała przestrzeń ekspozycyjno-badawcza, łącząca w sobie elementy wystawy, archiwum i magazynu sztuki. Ta potrójna struktura podporządkowana jest głównej roli Archiwum jaką stanowi ukazanie intelektualnej spuścizny Jerzego Ludwińskiego i jego znaczenia dla kształtowania się wrocławskiej oraz polskiej sceny artystycznej przełomu lat 60. i 70. XX wieku. W oparciu o wybór prac artystycznych i materiałów archiwalnych, zgromadzonych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Współczesne Wrocław, Archiwum pozostaje miejscem odzwierciedlającym proces związany z poszukiwaniem tożsamości instytucji w obszarze sztuki awangardowej. Jednocześnie pozostaje miejscem otwartym (prowokującym/inicjującym/badającym), nastawionym na nieustanne przesuwanie swoich granic pozwalających lokować historię w kontekście współczesności.

Jerzy Ludwiński (1930 ? 2000) był historykiem sztuki, krytykiem, wykładowcą akademickim. W 1955 roku ukończył historie sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Lublinie był współzałożycielem grupy artystycznej Zamek, którą tworzyli m.in. Włodzimierz Borowski i Jan Ziemski oraz redaktorem ?Struktur? ? dodatku plastycznego dwutygodnika ?Kamena?. W 1966 zorganizował I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców ?Sztuka w zmieniającym się świecie? na terenie Zakładów Azotowych w Puławach, które zapoczątkowało rozwój sztuki konceptualnej w Polsce. Ludwiński stał się głównym animatorem i teoretykiem tego ruchu, Ludwiński przeniósł się do Wrocławia zaraz po zakończeniu sympozjum. To tutaj w 1966 ogłosił wizjonerski program Muzeum Sztuki Aktualnej w którym, mocno pobrzmiewała idea nowego myślenia na temat instytucjonalnego funkcjonowania sztuki. Była to potrzeba wskazania miejsca, które prowokowałoby nowe zdarzenia, płaszczyznę gry między artystą, widzem a krytykiem.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej