Going. | Wystawa "Archeologia Śląska" - Muzeum Militariów Arsenał Miejski - Oddział Muzeum Miejskiego

Wystawa zajmuje trzy piętra wrocławskiego Arsenału. Na przykładzie zgromadzonych przedmiotów oraz rekonstrukcji fragmentów dawnych osad i miejsc pochówków prezentuje początki osadnictwa na Śląsku po rozwój średniowiecznych miast.

Wystawa podzielona jest na cztery części tematyczne:

- Epoka Kamienia, wczesna Epoka Brązu
- Epoka Brązu i wczesna Epoka Żelaza
- Epoka Żelaza i Wędrówki Ludów
- Śląsk Średniowieczny.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej