Going. | Wystawa Stała W Muzeum Narodowym: Polska Sztuka Współczesna - Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wystawa Stała W Muzeum Narodowym: Polska Sztuka Współczesna

01:00 | Czwartek, 1 stycznia 2015

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Sztuka

b.d.

b.d.

Kolekcja polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest jedną z najbogatszych i najcenniejszych w kraju.
Liczy ponad dwadzieścia tysięcy eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii aż do environment, projektów konceptualnych i dokumentacji happeningów.

Stała wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej ? będąca autorską propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera ? jest prezentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich. W ten sposób przez ewolucję artystyczną najwybitniejszych twórców ukazane są ogólne przemiany plastyki powojennej.

Równolegle eksponowane są trzy główne nurty sztuki nowoczesnej. W pierwszym przedstawione są prace artystów, którzy wykorzystując wzory zaczerpnięte z natury, tworzą zharmonizowane układy formalne i barwne. Są to przede wszystkim dzieła zaliczane do kierunku zwanego koloryzmem i jego kontynuacji. Szeroko rozumianą postawę emocjonalną, wyrażającą się przez ekspresję i metaforę, reprezentują artyści pozostający pod wpływem dwóch tendencji artystycznych: ekspresjonizmu i nadrealizmu. Zwolennicy sztuki racjonalnej, geometrycznej wyznaczają charakter trzeciego, ostatniego ciągu ekspozycyjnego galerii.

Wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu to pokaz rozpoczynający się dziełami pochodzącymi z pierwszej dekady XX wieku. Swój obecny kształt zawdzięcza intensywnej działalności kolekcjonerskiej prowadzonej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Istotnym uzupełnieniem zbiorów sztuki współczesnej są dary samych artystów i ich spadkobierców. W ten sposób kolekcja wzbogaciła się o prace m. in. Magdaleny Abakanowicz, Waldemara Cwenarskiego, Władysława Hasiora, Jana Lebensteina, Zbigniewa Makowskiego, Alfonsa Mazurkiewicza i Józefa Szajny.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej