Going. | Wystawa Stała W Muzeum Narodowym: Sztuka Śląska Xvi - Xix W. - Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wystawa Stała W Muzeum Narodowym: Sztuka Śląska Xvi - Xix W.

01:00 | Czwartek, 1 stycznia 2015

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Sztuka

b.d.

b.d.

Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego regionu, poczynając od renesansu, a kończąc na czasach kształtowania się nowych tendencji stylowych na początku XX wieku. Prezentowane zabytki ? bogactwo ich tematyki, walory artystyczne, różnorodność formalna i techniczna ? są świadectwem wielokulturowości Śląska.

W amfiladzie sal od I do VIII eksponowane jest malarstwo i rzeźba doby renesansu, manieryzmu i baroku. Dzieła mistrzów ? często przybyszów z innych części Europy ? sąsiadują z pracami miejscowych, niekiedy anonimowych twórców. Obok obrazów i rzeźb religijnych (w tym dużego zespołu epitafiów) możemy podziwiać przykłady sztuki świeckiej, głównie portretowej. Zabytki powstały pod wpływem europejskich prądów: reformacji, humanizmu i kontrreformacji. W sztuce śląskiej zjawiska te ukazane zostały w oryginalny, specyficzny dla tych ziem sposób. Równolegle w ciągu korytarzowym galerii zaprezentowano przedmioty z dziedziny kultury materialnej i skarby rzemiosła (m.in. zabytki cechowe, gobeliny, militaria i meble).

W salach: IX i X dokonano przeglądu osiągnięć artystów zwią-zanych ze Śląskiem od lat pięćdziesiątych XVIII wieku do końca XIX. Dwa style ? klasycyzm i biedermeier ? ukazane zostały przez sztukę portretową, a drugą połowę XIX w. reprezentują dzieła tzw. śląskiej szkoły pejzażu. W ostatniej ? XI sali są prace z przełomu XIX i XX w., zróżnicowane tematycznie ? odzwierciedlające ówczesne poszukiwania artystyczne twórców związanych głównie z wrocławską Akademią. W sąsiednich korytarzach pokazano rzemiosło artystyczne, w tym: kamionkę z Bolesławca, prószkowski fajans, porcelanę z wytwórni wałbrzyskich, wyroby szklane z hut w Kotlinie Jeleniogórskiej, a także żeliwną galanterię rzeźbiarską. Wiele spośród eksponowanych w galerii obrazów i rzeźb znajdowało się pierwotnie w świątyniach Wrocławia, w klasztorach i pałacach opatów cysterskich w Lubiążu, Kamieńcu Ząbkowickim i Krzeszowie oraz w kłodzkim kolegium jezuickim. Prezentowane na wystawie renesansowe epitafia pochodzą głównie z wrocławskich kościołów św. Marii Magdaleny i św. Elżbiety. Częściowo zachowana kolekcja portretów z ?Galerii sławnych? Tomasa Rehdigera na mocy zapisu testamentowego przechowywana była w Bibliotece Elżbietańskiej.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej