Going. | Z Bursztynem Przez Tysiąclecia - Muzeum Archeologiczne

Z Bursztynem Przez Tysiąclecia

00:00 | Środa, 7 lipca 2010

Muzeum Archeologiczne

Sztuka

6 zł

6 zł

Jest to pierwsza po drugiej wojnie światowej stała ekspozycja bursztynu w Gdańsku. Nawiązuje ona do dawnych gdańskich tradycji. Zabytki prezentowane są w dwóch działach: bursztyn w przyrodzie i bursztyn w kulturze.

BURSZTYN W PRZYRODZIE

Tematem tej części ekspozycji jest zagadnienie pochodzenia bursztynu, jego złóż, identyfikacji i odmian. Prezentowane są naturalne formy bursztynu - naciekowe i powstałe z nagromadzenia żywicy w szczelinach drzew, unikalne odmiany bursztynu bałtyckiego /sukcynitu/, jak też zatopione w bursztynie organizmy żywe / inkluzje organiczne i roślinne /. Zgromadzono również okazy z trzeciorzędowych złóż delty chłapowsko - sambijskiej, a spoza obszaru Bałtyku, bursztynu ukraińskiego oraz z terenu Niemiec bitterfeldzkiego. Są również okazy bursztynu bałtyckiego z osadów czwartorzędowych.

BURSZTYN W KULTURZE

W tej części eksponowane są zabytki bursztynowe oraz przedmioty związane z bursztynnictwem rozwijającym się na ziemiach polskich od epoki kamienia począwszy, w starożytności, wczesnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Wzruszają one swoją prostotą, zachwycają pomysłowością, świadczą o rozwoju wyobraźni, dążeń estetycznych oraz o możliwościach twórczych i doskonalenia warsztatu bursztynnika na przestrzeni dziejów.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej