Going. | 1000 Lat Gdańska W Świetle Wykopalisk - Muzeum Archeologiczne

1000 Lat Gdańska W Świetle Wykopalisk

00:00 | Środa, 7 lipca 2010

Muzeum Archeologiczne

Sztuka

6 zł

6 zł

Szczątki drewnianej zabudowy miasta X - XIII wieku odkryto w roku 1948 na głębokości około 2 m. pod dzisiejszą nawierzchnią ulic. Sięgały one 5 m. głębokości.
Brak dostępu powietrza, wilgotne podłoże oraz inne naturalne warunki konserwujące sprawiły, że do naszych czasów w bardzo dobrym stanie dotrwały pozostałości domów, ulic i wałów obronnych, a także bogactwo drobnych narzędzi, fragmentów sprzętów domowych, części ubiorów i ozdób. W ciągu 27 lat badań archeologicznych wydobyto około 70 000 zabytków, świadczących o zajęciach i poziomie życia mieszkańców.
Najstarszy Gdańsk zlokalizowano w pobliżu zakola rzeki Motławy /u zbiegu dzisiejszych ulic Grodzkiej i Rycerskiej /. Założony został około roku 980, zapewne przez Mieszka I. Zdecydowanie wysunął się na czoło innych grodów jako główny ośrodek polityczny, gospodarczy i kulturalny Pomorza. Mieściła się tutaj siedziba namiestnika królewskiego, a później siedziba książąt pomorskich i ich dworu. Nazwa miasta Gyddanyzc po raz pierwszy zapisana została w roku 997.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej