Going. | Koncert muzyki klezmerskiej - Klezmer Music Venue

Koncert muzyki klezmerskiej

17:30 | Czwartek, 2 marca 2017
Klezmer Music Venue

Koncert

50 zł

50 zł

Niezwykłe wydarzenia muzyczne z udziałem miejscowych zespołów muzyki klezmerskiej.
Muzyka zespołów klezmerskich opiera się na kulturze narodowej Żydów, zamieszkujących południowowschodnią i środkową Europę. Największy nacisk położony jest jednak na muzykę łączącą w sobie motywy bałkańskosłowiańskie.
W repertuarze znajdują się zarówno utwory instrumentalne, związane z folklorem Żydów reformowanych, jak i utwory Żydów ortodoksyjnych, wykonywane w języku jidysz.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  folklorem     muzyczne     klezmerskiejmuzyka     jidysz     kulturze     srodkowa     muzyki     balkanskoslowianskiew     opiera     wydarzenia     europe     niezwykle     znajduja     zamieszkujacych     polozony     motywy     nacisk     jest     wykonywane     zwiazane     najwiekszy     jezyku     ortodoksyjnych     reformowanych     zarowno     klezmerskich     muzyke     repertuarze     sobie     zydow     jednak     laczaca