Going. | Aneta Grzeszykowska i Zofia Rydet - Raster

Aneta Grzeszykowska i Zofia Rydet

18:00 | Sobota, 1 kwietnia 2017

Raster

Sztuka

Free

Free

Materia skóry, zmarszczki, gesty dłoni. Wspólna wystawa Zofii Rydet (1911-1997) i Anety Grzeszykow­skiej (ur. 1974) to pokaz dwóch artystek, które wykorzystują aparat fotograficzny do konstruowania przejmujących i bogatych retorycz­nie obrazów kobiecego ciała. Na pierwszy plan tego mniej dotąd dyskutowanego, choć centralnego dla twórczości obu tematu, wysuwają się dwa wymiary wizerunku kobiety: tożsamościowy i egzysten­cjalny. Nośnikiem wpisanych weń emocji i czasu jest ciało oraz jego wierzch­nia war­stwa – skóra. Zarówno Rydet jak i Grzeszykow­ska przepracowują por­tret kobiecy w sposób indywidualny i wykraczający poza obiegowe kon­wen­cje.

Wystawa oficjal­nie inauguruje współpracę Rastra z Fundacją im. Zofii Rydet w ramach której nasza galeria będzie reprezentować twórczość fotografki w kraju i za granicą.

Aneta Grzeszykowska, Zofia Rydet
Głowa, skóra, twarz
01.04-20.05.2017
Wernisaż: sobota, 1 kwietnia 2017, 18:00-21:00
Więcej informacji: http://rastergallery.com/wystawy/grzeszykowska-rydet/
------------------------------------
The fabric of the skin, wrin­kles, hand gestures. The joint exhibition of works by Zofia Rydet (1911–1997) and Aneta Grzeszykow­ska (born 1974) is a show of two artists who use the camera to construct cap­tivating and rhetorically rich images of the female body. Two dimen­sions of those images claim the foreground: iden­tity and the existen­tial. The medium for emotion and time encoded in them is the body and its outer layer: skin. Both Rydet and Grzeszykow­ska elaborate the female por­trait in an individual manner trans­gres­sing main­stream conven­tions.

Aneta Grzeszykowska, Zofia Rydet
Head, Skin, Face
01.04-20.05.2017
Opening on Saturday, April 1, 6-9 p.m.
More info: http://en.rastergallery.com/wystawy/grzeszykowska-rydet/

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej