Going. | Wystawa Stała ?Więzienie Przy Długiej (Gdańskiej) W Łodzi 1885-1953? - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi / Więzienie polityczne

Wystawa Stała ?Więzienie Przy Długiej (Gdańskiej) W Łodzi 1885-1953?

01:00 | Piątek, 1 stycznia 2010

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi / Więzienie polityczne

Sztuka

Free

Free

Usytuowany u zbiegu ulic Gdańskiej i Legionów w Łodzi budynek jest miejscem szczególnym. Wzniesiony jeszcze w okresie zaborów, aż do lutego 1953 roku pełnił funkcję więzienia, głównie politycznego. Jest on symbolem walki wielu pokoleń mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego o niepodległość i suwerenność Ojczyzny oraz o sprawiedliwość społeczną. Jego mury przez lata były niemym świadkiem cierpienia i męczeństwa przetrzymywanych w nim więźniów.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi udostępnia mieszkańcom miasta nową wystawę stałą, której celem jest całościowe pokazanie historii więzienia przy Długiej (Gdańskiej). Należy nadmienić, że przez wiele dziesięcioleci ukrywano fakt, iż od 1945 r. , w okresie represji stalinowskich, więziono tu uczestniczki konspiracji niepodległościowej oraz kobiety protestujące przeciwko poczynaniom ?ludowej? władzy. Przemiany demokratyczne w Polsce po 1989 r. pozwoliły podjąć starania o zaprezentowanie zwiedzającym, pozostającą ?białą plamą?, przemilczaną historię więzienia z lat 1945-1953.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej