Going. | Pieniądz Na Ziemiach Polskich - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Ekspozycja prezentuje pieniądz będący w obiegu na ziemiach polskich. Stąd też znalazły się na niej monety bite zarówno w kraju jak i m.in. w Grecji, Rzymie, czy w Niemczech, jak również pieniądz papierowy i inne środki płatnicze, które poprzez kontakty handlowe docierały na teren Polski. Prezentowane zabytki umieszczone zostały na wystawie w porządku chronologicznym poczynając od starożytności (ryc.1) poprzez średniowiecze (ryc. 2), nowożytność (ryc. 3.) po czasy nam współczesne. Te cztery podstawowe części wystawy wyraźnie wyodrębnione i podkreślone zostały poprzez niezwykle staranną i atrakcyjną oprawę plastyczną.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej