Going. | Szare Jak Ziemia, Barwne Jak Pamięć - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Wystawa uzyskała II nagrodę w kategorii wystaw etnograficznych w konkursie Wydarzenie Muzealne - Sybilla 2000. Wystawa poświęcona jest człowiekowi - twórcy a zarazem "wytworowi" kultury wsi Polski środkowej, okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na wystawie reprezentowane są regiony: opoczyński, rawski, łowicki i sieradzki. W owym czasie wieś pozostawała jeszcze w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, co sprzyjało utrzymywaniu się postaw zachowawczych, a wraz z nimi systemu społeczno - kulturowego, który opierał się na wartościach związanych z ziemią, lokalnością, kultywowaniu miejscowej tradycji, działaniu kontroli społecznej, autorytecie starszych. Dlatego też mimo indywidualizacji losów jednostek istniał na wsi pewien schemat kulturowy drogi życiowej ludzi. Koleje życia człowieka stanowią główny wątek narracyjny prezentowanej wystawy, a poszczególne jej części są "wizerunkami" następujących po sobie etapów biografii chłopskiej.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej