Going. | Wystawa Stała ?Drogi Do Niepodległej 1791-1921? - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi / Więzienie polityczne

Wystawa stała ?Drogi do niepodległej 1791-1921? jest pasjonującą i pouczającą wyprawą w przeszłość narodu polskiego. Zasadniczy cel, który jej przyświeca to prezentacja zmagań, trudów i ofiar poniesionych przez Polaków w imię wolnego i niepodległego państwa.
Punktem wyjścia jest ukazanie prób zreformowania I Rzeczypospolitej podjętych u schyłku osiemnastego wieku, podczas prac sejmu czteroletniego (1788-1792). Przedstawiamy okoliczności powstania najważniejszego owocu prac legislacyjnych tych lat - Konstytucji 3 maja 1791 r., Konstytucji, która dla przyszłych pokoleń Polaków będzie symbolem walki o naprawę ojczyzny i jej pełną suwerenność. Na początku ekspozycji ukazane są zatem wypadki, które doprowadziły do zniknięcia Polski z mapy europy, a następnie przedstawione są działania Polaków, które ostatecznie doprowadziły 11 listopada 1918 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa przybliża kluczowe wydarzenia i postaci (zarówno z życia politycznego, jak i kulturalnego) z tego 123 letniego okresu niebytu państwa polskiego.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej