Going. | Wystawa Stała "Galeria Mistrzów Polskich" - Muzeum Miasta Łodzi / Pałac Poznańskich

Wystawa Stała "Galeria Mistrzów Polskich"

01:00 | Wtorek, 2 listopada 2010

Muzeum Miasta Łodzi / Pałac Poznańskich

Sztuka

10 zł

10 zł

Wystawa obejmuje około 120 prac. W większości są to obrazy malarskie, uzupełnione przykładami rzeźby i rysunkami najwybitniejszych polskich artystów, zgromadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat przez biznesmena i mecenasa kultury, Krzysztofa Musiała. Prace, realizowane na przestrzeni ponad 70 lat, tworzą dość spójny stylistycznie i tematycznie zbiór, przybliżający wszystkie ważniejsze tendencje panujące w sztuce ostatniej ćwierci XIX i pierwszej połowy XX stulecia: poczynając od realizmu i impresjonizm przez symbolizm, ekspresjonizm, fowizm, kubizm, futuryzm, surrealizm, po koloryzm, neoklasycyzm, art déco i abstrakcję, wpisując się w takie zjawiska jak akademizm, modernizm czy École de Paris - interpretowane "podług nieba i zwyczaju polskiego". W kolekcji nie brakuje dzieł wyróżniających się oryginalnym stylem, wyjątkowymi wartościami formalnymi czy też nowatorskim podejściem do tematu: portretu, aktu, pejzażu, martwej natury, scen rodzajowych, mitologicznych itp. Podział na 15 grup tematycznych ma przybliżyć najważniejsze problemy i kierunki poszukiwań tego okresu.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej