Going. | Ekspozycja Stała ?Kufer Rodziny Schwarz? - Oddział Stacja Radegast Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Kufer, znajdujący się na Stacji Radegast, był własnością austriackich Żydów - Anni i Ericha Schwarz (prawdopodobnie byli małżeństwem). Według danych na listach transportowych Anni (ur. 17 I 1910 r.) była krawcową, zaś Erich (ur. 25 XII 1894 r.) był technikiem maszyn. W Wiedniu mieszkali przy ul. Porzellangasse.
W październiku i listopadzie 1941 r. w pięciu transportach przywieziono do Litzmannstadt Getto prawie 5 tysięcy Żydów z Wiednia (dokładnie 4999 osób). W jednym z nich, 29 października (transport nr 14 ? Wien IV), przyjechali Anni i Erich Schwarz. W okresie 4 - 15 V 1942 r. z getta deportowano do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem prawie 11 tys. Żydów, w większości były to osoby wysiedlone z Europy Zachodniej. Wśród nich, 14 V 1942 r., znaleźli się również Anni i Erich.
Kufer został znaleziony w 2004 r. na strychu jednej z łódzkich kamienic przy ul. Organizacji WiN i przekazany do zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej