Going. | Cargo: oprowadzanie kuratorskie - Różne miejsca

Cargo: oprowadzanie kuratorskie

16:15 | Wtorek, 19 maja 2015

Różne miejsca

Sztuka

Free

Free

Serdecznie zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie wystawy CARGO/(nie)materialność! Zaczynamy o 16:15:00 w Muzeum Azji i Pacyfiku, później przenosimy się do Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej a na końcu zaprezentujemy część ekspozycji w Galerii 18A.

Antropologiczna wystawa łącząca elementy sztuki współczesnej, designu, krytyki społecznej i gry miejskiej porusza temat relacji pomiędzy dobrami codziennego użytku a ludzkim doświadczeniem. To oddolne przedsięwzięcie zainicjowane przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW wsparła grupa artystów, kuratorów i naukowców, tworząc wspólnie artystyczno-badawczą spółdzielnię w ramach Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa IEiAK UW.

Zwiedzanie Cargo / (nie)materialności jest swoista grą miejską obejmuje trzy przestrzenie i powiązane ze sobą wątki interpretacyjne i formalne. Oglądający przejdzie ścieżką od historii (muzealnictwo) poprzez rejestrację naszego teraźniejszego życia (etnografię) po zwirtualizowaną przyszłość (design spekulatywny).

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej