Going. | Wieczór Szkoły impro - Klub Komediowy

Teatr improwizowany jest teatrem zespołowym, teatrem pisarzy grających na scenie lub aktorów tworzących własne role. To teatr tak zaskakujący, że aż śmieszny. Teatr jednorazowy do bólu. To teatr energii między aktorami, szukania tysiąca pomysłów oraz radości ze wspólnego ich marnowania, ciągłego popełniania błędów, które w ostatecznym rozrachunku są sukcesem i celem.

Szkoła impro jest miejscem, w którym wspólnie rozwijamy ideę scenicznych działań zespołowych i fabularnych. Zajęcia z teatru improwizowanego, tworzenia scen, komedii, długiej formy improwizowanej prowadzą twórcy z najstarszych polskich teatrów impro, komicy, aktorzy, pisarze.

Podczas tego wieczoru wystąpią uczestnicy warsztatów Szkoły impro, trenowani przez artystów zdjętych żywcem ze sceny Klubu Komediowego.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej