Going. | Wystawa "Dzieje Rynku Krakowskiego I Kościoła Św. Wojciecha" - Kraków Cloth Hall

Wystawa "Dzieje Rynku Krakowskiego I Kościoła Św. Wojciecha"

00:00 | Piątek, 1 września 2006

Kraków Cloth Hall

Sztuka

TBA

TBA

Ekspozycja w podziemiach kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie doczekała się w 2006 roku nowej odsłony. Zostały na niej zaprezentowane dzieje najważniejszego placu handlowego w Krakowie (a więc polokacyjnego Rynku Głównego) oraz położonego w jego południowo-wschodnim narożniku kościoła św. Wojciecha, który funkcjonuje w tym miejscu od przeszło 1000 lat i jest jedną z najstarszych murowanych budowli sakralnych w Krakowie.
Wchodząc z obecnego poziomu Rynku do podziemi, przenosimy się do okresu, w którym w miejscu obecnej świątyni romańskiej znajdowała się niewielka drewniana budowla sakralna. Legendy wiążą to miejsce z praskim biskupem Adalbertem (późniejszym św. Wojciechem). Miało się tu znajdować źródło i samotny dąb, pod którym biskup nauczał mieszkańców zespołu grodowego. Jego pobyt był związany z podróżą do Gdańska i dalej do Prus, miejsca jego męczeńskiej śmierci. Informacje o tym można znaleźć na mapach obrazujących najważniejsze wydarzenia z jego życia, w tym zwłaszcza domniemaną trasę ostatniej pielgrzymki z klasztoru benedyktyńskiego w Mestris na Węgrzech, poprzez Przełęcz Dukielską, Małopolskę, Górny Śląsk i dalej na Pomorze.
W podziemiach świątyni przedstawione zostały rekonstrukcje (modele) zarówno drewnianej budowli, z której zachowały się tylko podwaliny ścian i resztki podłogi, jak również wzniesionego 80-120 lat później murowanego kościoła romańskiego. Zwiedzającym zaprezentowano też przekrój nawarstwień ukazujący poziomy użytkowe funkcjonujące przed powstaniem świątyni, relikty podłogi w kościele drewnianym, jak i posadzki w obiekcie murowanym. Tą część ekspozycji uzupełnia rekonstrukcja zespołu grodowego (podgrodzia Okół i grodu książęcego na Wawelu) widzianego od północy, sprzed murowanej świątyni w.
Kolejne przemiany historycznego centrum Krakowa ukazuje druga część wystawy położona w „podziemiach Rynku”, po północnej i północno-zachodniej stronie fundamentów (murów) kościoła. Na planszach prezentowane są przemiany rynku od 1257 do 1962 roku. Obok zachowanych wizerunków obiektów ukazano archeologiczne i architektoniczne relikty odkryte podczas prac wykopaliskowych w latach 60. i w początku XX stulecia. Na wystawie zaprezentowano także wczesnochrześcijański cmentarz szkieletowy, który po raz pierwszy został naruszony już podczas budowy fundamentów romańskiej świątyni w końcu XI lub początku XII wieku.
[Emil Zaitz, Michał Zaitz]

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej