Going. | Interesuje mnie tylko to, co nie moje - Zachęta

Interesuje mnie tylko to, co nie moje

18:00 | Czwartek, 21 maja 2015

Zachęta

Spotkanie

Free

Free

"Interesuje mnie tylko to, co nie moje. Prawo autorskie kontra prawo kanibali" - spotkanie z Alkiem Tarkowskim i Aleksandrą Janus towarzyszące wystawie 'Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce'.

spotkanie w holu głównym

Zapraszamy na tematyczny spacer po wystawie, podczas którego postaramy się zestawić ze sobą wybrane praktyki artystyczne i zapisy prawa autorskiego. Zastanowimy się nad tym, kiedy i w jakim zakresie sztuka bywa sferą swobody, dla której obowiązywanie pewnych praw zostaje zawieszone oraz jakie są jej ewentualne granice. Przyjrzymy się kanibalistycznym i pirackim strategiom artystycznym i sprawdzimy, na ile wpisują się one w obowiązujące na gruncie prawa definicje. Zastanowimy się także nad tym, czy powszechne dziś sposoby doświadczania sztuki naruszają prawo oraz co z tego, co robimy (nierzadko w ukryciu) w przestrzeni muzeów i galerii jest legalne, a co nie.

Alek Tarkowski - Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, doktor socjologii, współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, pełni też rolę European Policy Fellow dla amerykańskiej organizacji Creative Commons. Współzałożyciel, a obecnie także przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. Członek komitetu kierującego Open Policy Network oraz rady europejskiego stowarzyszenia Communia. Członek Rady do spraw Cyfryzacji, ciała doradczego Ministra Administracji i Cyfryzacji - w jej ramach przewodzi grupie roboczej ds. ekompetencji. Zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Od 15 lat zajmuje się badaniem społecznego i kulturowego wpływu technologii cyfrowych, a od 10 lat popularyzacją w Polsce otwartych modeli produkcji i udostępniania treści z wykorzystaniem internetu. Doktoryzował się w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN z socjologii internetu.

Aleksandra Janus - muzeolożka i badaczka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zajmuje się wpływem nowych technologii na instytucje sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea) i promowaniem otwartego dostępu do cyfrowych zasobów sztuki i dziedzictwa. Wystąpiła na wielu polskich i zagranicznych konferencjach poświęconych technologiom dla sektora GLAM, w tym: MuseumNEXT (Barcelona 2012), Museum and the Idea of Historical Progress organizowanej przez ICOM-COMCOL (Kapsztad 2012), Participatory Strategies in Documenting the Present (Berlin 2011), DISH2013: Digital Strategies for Heritage (Rotterdam 2013). Jako ekspertka odpowiadała za opiekę merytoryczną nad ścieżką Archiwa Społeczne w ramach Festiwalu Kultura 2.0 STATUS: obywatel (Narodowy Instytut Audiowizualny, 2012). W pracy dla Centrum Cyfrowego zajmuje się otwartością w sektorze GLAM, współpracując z wieloma muzeami i instytucjami kultury, które poszukują nowych modeli udostępnia swoich zasobów.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej