Going. | Strefa: Słaba Frekwencja - CSW

Strefa: Słaba Frekwencja

18:00 | Sobota, 23 maja 2015

CSW

Inne

Free

Free

STREFA: SŁABA FREKWENCJA

Cyc gada - 10 lat po
Dyskusja z redakcją, czytania, performans literacki

10 lat temu, pod koniec 2005 r., powstał Organ Nieregularny Cyc Gada, jedno z ciekawszych poetyckich 'miejsc w sieci' zeszłej dekady. Podzielony na sekcje Debiutów, Gadulstwa, Gadziej liry, Ogłoszeń, Prezentacji, Rozmów, Tłumaczeń i Varii, Cyc Gada, dla którego nazwę redakcja pożyczyła z wiersza D. J. Enrighta, dla wielu poetów był 'rajem w obrazkach' - żywą, choć wirtualną, platformą dyskusji i tworzenia.

W 10 lat od założenia tego zina/portalu, spotykamy się z CAŁĄ REDAKCJĄ Cyca, w składzie:

Dominik Bielicki, Marcin Jagodziński, Piotr Janicki, Tomek Grobelski, Tomek Szewczyk, Andrzej Szpindler, Rafał Wawrzyńczyk i Kamil Zając

na rozmowę o Cycu i innych ważnych sprawach
(prowadzenie: Natalia Malek)

oraz cykl artystycznych czytań (a czyta każdy!)

i performans Andrzeja Szpindlera
"Mój flak staje kością w waszym palcu"

Dominik Bielicki - mieszka w Warszawie. Urodzony w 1975 roku. Wydał książkę z wierszami "Gruba tańczy".

Tomek Grobelski - mieszka w Brzegu. Urodzony w 1976 roku. Poeta, redaktor zina/portalu "Cyca Gada".

Marcin Jagodziński - mieszka we Warszawie. Z wykształcenia paleontolog, jego jedynym osiągnięciem na polu paleontologii był cyc gada, wykopany z tomiku wierszy D. J. Enrighta. Nazwę "Cyc Gada" nadano następnie serwisowi internetowemu.

Piotr Janicki - mieszka w Supraślu. Urodzony w 1974 r. W 2006 r. wydał tom "Nadal aksamit", a w 2014 r. tom "Wyrazy uznania". Współtworzył i w latach 2005-2009 współredagował zin "Cyc Gada", w którym publikował teksty swoje oraz nieżyjącego prof. dr-a hab. Jakuba Zofii Oscypka. W 2007 r. z Bartkiem Kalinką nagrał płytę "Boży rok". Członek efemerycznych grup muzycznych, m.in. Rzemienie oraz Stonoga Dobiega Swoyey Dupy.

Tomasz Szewczyk - mieszka w Warszawie. Urodzony w 1981 r. Trochę poeta, trochę krytyk, bardziej prozaik, a najbardziej pracownik agencji reklamowych. Publikował m.in. w Twórczości i Literaturze na świecie. Lubi książki z papieru i filmy z projektora.

Andrzej Szpindler - mieszka w Warszawie. Urodzony w 1985 r. Duch aktor rzecz (Bobaspacjalizm.)

Kamil Zając - mieszka we Wrocławiu. Weteran modernistycznych wojen o lepsze jutro, wielokrotnie skazywany za niewykonywanie obowiązków przełożonych. Osobisty sekretarz Muniny Schwartz vel Adabisi , której pieśni zostały przetłumaczone między innymi na język angielski i opublikowane w prestiżowym amerykańskim kwartalniku New Letters. Na ich podstawie powstał spektakl teatralny w Riverside w Kalifornii. Twórca społeczności "Tkliwi nihiliści opanowujący pozycję dystansu". Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Przeglądzie Sportowym, Odrze, Ha!Arcie, Krytyce Politycznej.

Rafał Wawrzyńczyk - mieszka i pracuje w Warszawie. Urodzony w 1980 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Podróżuje pod przymusem. Obecnie bardziej niż poezją interesuje się muzyką współczesną, o której pisuje do mediów papierowych i internetowych. Walczy o ciszę w pionie.

Natalia Malek - mieszka w Warszawie. Urodzona w 1988 r. Amerykanistka, wydała dwie książki poetyckie: "Pracowite popłudnia" (2010) i "Szaber" (2014), ilustrowany przez Joannę Grochocką. Wiersze, szkice i przekłady publikowała zarówno w miejscach uznanych, jak i w ustronnych. Stale poszukuje (lepszej) pracy.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej