Going. | Konferencja Wyszło jak wyszło - państwomiasto

Konferencja Wyszło jak wyszło

10:00 | Czwartek, 21 maja 2015

państwomiasto

Inne

Free

Free

Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej w latach 1970-2000

Porażka powszechnie rozumiana jest jako coś niepożądanego - to przegrana, zawód, rozczarowanie, świadectwo słabości, ułomności i niedopasowania. Zarazem jednak konfrontacja z tym, co nieudane, słabe, nietrafione, prowadzi do postawienia pytań o warunki możliwości i niemożliwości osiągnięcia sukcesu, o graniczne kryteria decydujące o tym, co uznajemy za 'udane', 'mocne', 'zwieńczone powodzeniem'.

Intelektualne zmierzenie się z porażką otwiera przestrzeń namysłu nad alternatywnymi wizjami przyszłości i mniejszościowymi narracjami znikającymi zwykle pod pisaną przez zwycięzców historią przez wielkie H. Zachęceni badaniami zainicjowanymi przez teoretyków queer - rozumianego nie tylko wąsko, jako nurt studiów genderowych, ale też szeroko, jako społeczna teoria różnicy - chcemy widzieć porażkę jako narzędzie krytyki kultury i wywrotową strategię, przeciwstawiającą się kulturze sukcesu i podważającą dominujące narracje, narzucające nierealistyczne wizje powodzenia.

PROGRAM

21 maja, czwartek

10.00-10.45 Otwarcie konferencji

prof. Krystyna Duniec (IS PAN)
Teatr w obronie spraw przegranych

11.00-12.30 Projekty i fantazmaty - moderuje dr Zuzanna Grębecka (IKP UW)

mgr Weronika Parafianowicz-Vertun (IKP UW)
Zrodzona z kryzysu, pogrzebana przez katastrofę. Europa Środkowa jako projekt skazany na porażkę

mgr Antoni Michnik (ZBPPN)
Kuhnowskie straty transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej

Jakub Wencel (IF UW)
Im gorzej, tym lepiej. Eratyczny zwrot w myśleniu wyobrażeniowym w Polsce lat 90.

13.00-14.30 Zawiedzione nadzieje - moderuje dr Magda Szcześniak (IKP UW)

mgr Natalia Mętrak (IKP UW)
Z wysokiego konia. Polska szkoła seksuologiczna, spory o edukację seksualną i demon gender

dr Magdalena Matysek-Imielińska (IK UWr)
'Kultura robotnicza' - niedokończony projekt. Od sceptycyzmu do nieśmiałej propozycji, od badań stylu życia do kulturoznawstwa historycznego

mgr Wiktoria Kozioł (IHS UJ)
Koszty społeczne polskiej transformacji w sztukach wizualnych

16.00-17.30 Kryteria i oceny - moderuje mgr Xawery Stańczyk (IKP UW)

dr Tatiana Busygina-Wojtas (IEiAK UW)
Narzeczony z Rosji: porażka czy szansa? Związek z Rosjaninem lub Rosjanką w oczach Polaków w okresie PRL oraz po transformacji

dr Marta Brzezińska (KSI UW)
Słabość i tandeta - Osiedla z wielkiej płyty i kultura materialna NRD w filmie po 1990

mgr Łukasz Drozda (KES SGH)
Modernizm z realnego socjalizmu. Sukcesy i porażki polskich blokowisk lat 70. i 80.

18.00?20.00 Subwersje i przechwycenia - moderuje mgr Klaudia Rachubińska (IKP UW)

mgr Klara Cykorz
Broda czuwa! Co robić z bajkami pana Kleksa?

mgr Xawery Stańczyk (IKP UW)
"Bezradność, niemożność, zdziwienie i konieczność natychmiastowego kłamstwa". O praktykach twórczych Lopeza Mausere

Olga Drygas (UAM)
Subwersywne performowanie architektury. O tymczasowych pomnikach przegranych Krzysztofa Wodiczki

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej